Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22202)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozak, Aleksander; Bonopera, Marco

Performance analysis of reinforced polymer cement mortars “RPCMs” used for repairing concrete structures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza porównawcza zapraw cementowo-polimerowych stosowanych do naprawy betonu
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2015
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 112, Iss. 17
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 37-45
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 44-45
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 110.4467/2353737XCT.15.103.4051
Opis bibliograficzny
Performance analysis of reinforced polymer cement mortars “RPCMs” used for repairing concrete structures = Analiza porównawcza zapraw cementowo-polimerowych stosowanych do naprawy betonu / Aleksander ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe concrete structures, polymer modified mortar, concrete degradation

konstrukcje betonowe, zaprawy modyfikowane polimerem, degradacja betonu
Abstrakt
Concrete structures operating under different environmental conditions are subject to the action of aggressive gaseous and liquid media, which leads to their degradation. Even well-designed buildings, ... więcej

Konstrukcje betonowe eksploatowane w różnych warunkach środowiskowych narażone są na działanie agresywnych mediów gazowych i ciekłych, co prowadzi do ich stopniowej degradacji. Nawet dobrze zaprojektowane ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/