Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ligęza, Wiesław; Ruppert, Jerzy

Wpływ sposobu zbrojenia na stany graniczne żelbetowych schodów bezpłytowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Effect of concrete reinforcement shape on carrying limiting condition of ferro-concrete tread-riser stairs
Tytuł źródła Studia z zakresu inżynierii lądowej
Redaktor źródła W. Ziobroń, J. Kawecki, A. Rudnicki
Współtwórca źródła Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Komisja Budownictwa [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław [etc.]
Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 1990
Język polski
Zakres stron 51-61
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 60
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Summ., Res.
ISBN 83-04-02752-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji fragment innej publikacji książkowej
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ sposobu zbrojenia na stany graniczne żelbetowych schodów bezpłytowych / Wiesław Ligęza, Jerzy Ruppert // W: Studia z zakresu inżynierii lądowej / kom. red. Władysław Ziobroń, Janusz Kawecki, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe żelbetowe schody bezpłytowe, badania schodów bezpłytowych, stany graniczne schodów bezpłytowych, kształtowanie zbrojenia schodów bezpłytowych

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/