Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Koroński, Jan

W setną rocznicę urodzin profesora Feliksa Barańskiego : konferencja naukowo-wspomnieniowa

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Nasza Politechnika
Numeracja Nr 7-8 (143-144)
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 21-22
Oznaczenie ilustracji fot.
ISSN 1428-295X
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny W setną rocznicę urodzin profesora Feliksa Barańskiego : konferencja naukowo-wspomnieniowa / Jan Koroński // Nasza Politechnika [Dokument elektroniczny]. – 2015, Nr 7-8 (143-144), s. 21-22 : fot. – Tryb dostępu: https://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2015-07. – ISSN 1428-295X

tematyka
Słowa kluczowe Profesor Feliks Barański, konferencja naukowo-wspomnieniowa, równania różniczkowe

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/