Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian

Ocena stanu technicznego budynków wielkopłytowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Warstwy, Dachy i Ściany
Numeracja Nr 3
Data wydania 2002
Język polski
Zakres stron 33-37
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 37
Bibliografia (liczba pozycji) 13
ISSN 1644-2555
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny Ocena stanu technicznego budynków wielkopłytowych / Wiesław Ligęza, Marian Płachecki // Warstwy, Dachy i Ściany. – 2002, Nr 3, s. 33-37 : fot., rys., tab., wykr. – Bibliogr. 13 poz. – ISSN 1644-2555

tematyka
Słowa kluczowe ocena stanu technicznego, skala problemu termomodernizacji, wymagania techniczne, uszkodzenia w budynkach wielkopłytowych, zarysowania złączy, rysy strukturalne, wzmocnienie złączy

technical state, apartament building, insulating the building, damage, modernization

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/