Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian

Wzmacnianie budynków mieszkalnych przez zespolenie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Warstwy, Dachy i Ściany
Numeracja Nr 1
Data wydania 2003
Język polski
Zakres stron 43-46
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 1644-2555
Uwagi Artykuł stanowi dokończenie z poprzedniego numeru ; cz. 1 artykułu w nr 4/2002, s. 49-51
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Opis bibliograficzny Wzmacnianie budynków mieszkalnych przez zespolenie / Wiesław Ligęza, Marian Płachecki // Warstwy, Dachy i Ściany. – 2003, Nr 1, s. 43-46 : fot., rys., wykr. – Streszcz. pol. – Artykuł stanowi dokończenie z poprzedniego numeru ; cz. 1 artykułu w nr 4/2002, s. 49-51. – ISSN 1644-2555

tematyka
Słowa kluczowe budynki wielkopłytowe W-70, wzmacnianie budynku w czasie eksploatacji, skutki wad wykonawczych, przyczyny uszkodzeń, konstrukcja wzmocnienia, ściany zespolone, ocena badawcza efektywności wzmocnienia

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/