Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tekieli, Marcin; Słoński, Marek

Digital image correlation and Bayesian filtering in inverse analysis of structures

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Korelacja obrazów cyfrowych i filtrowanie Bayesowskie w analizie odwrotnej konstrukcji
Tytuł źródła Recent advances in civil engineering : computational methods
Redaktor źródła W. Cecot
Współtwórca źródła Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2015
Język angielski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Numer w serii głównej 481
ISSN serii głównej 0860-097X
Zakres stron 111-124
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 124
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Digital image correlation and Bayesian filtering in inverse analysis of structures = Korelacja obrazów cyfrowych i filtrowanie Bayesowskie w analizie odwrotnej konstrukcji / Marcin Tekieli, Marek Słoński ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Bayesian inference, parametric indentification, model updating, computer vision, Monte Carlo filter

wnioskowanie Bayesowskie, identyfikacja parametryczna, widzenie komputerowe, strojenie modelu, filtr Monte Carlo
Abstrakt
This paper presents an application of two-dimensional digital image correlation (2D-DIC) method for measurement of structure displacements and Bayesian filtering algorithm for sequential identification ... więcej

Artykuł przedstawia zastosowanie dwuwymiarowej metody korelacji obrazów cyfrowych (2D-DIC) do pomiarów przemieszczeń konstrukcji oraz algorytmu filtrowania Bayesowskiego do sekwencyjnej identyfikacji ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/