Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szydło, A.; Malicki, K.

Analysis of the correlation between the static and fatigue test results of the interlayer bondings of asphalt layers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza zależności pomiędzy wynikami statycznych i zmęczeniowych badań połączeń międzywarstwowych warstw mineralno-asfaltowych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 62, Iss. 1
Data wydania 2016
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 83-98
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 94-95
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1515/ace-2015-0053
Opis bibliograficzny
Analysis of the correlation between the static and fatigue test results of the interlayer bondings of asphalt layers / A. Szydło, K. Malicki // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe asphalt mixture interlayer bondings, fatigue life
Abstrakt
The bonding state of asphalt layers of road pavement structure significantly affects its fatigue life. These bondings, therefore, require detailed tests and optimization. In this paper, the analyses of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 15
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/