Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaroń, Artur; Żurek, Zbigniew

Porowata elektroda niklowa przeznaczona do utleniania metanolu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy A porous nickel electrode designed for methanol oxidation
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja vol. 59, nr 4
Data wydania 2016
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 98-101
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 101
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 2449-9501
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/40.2016.4.3
Opis bibliograficzny
Porowata elektroda niklowa przeznaczona do utleniania metanolu = A porous nickel electrode designed for methanol oxidation / Artur Jaroń, Zbigniew Żurek // Ochrona przed Korozją [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe porous Ni, methanol, oxidation

porowaty Ni, metanol, utlenianie
Abstrakt
The process of methanol oxidation on porous nickel electrodes formed by means of high-temperature processing of spherical Ni grains was studied in the research work. The morphology of such obtained electrodes ... więcej

W pracy badano proces utleniania metanolu na porowatych elektrodach niklowych wytworzonych nad drodze wysokotemperaturowej obróbki kulistych ziaren Ni. Morfologia tak otrzymanych elektrod była analizowana ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/