Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Stryszewska, Teresa

Wpływ zasolenia piaskowca na rozwój grzybów pleśniowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The influence of salting sandstone on the development of mould
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja vol. 59, nr 6
Data wydania 2016
Język polski
angielski
Zakres stron 200-205
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 205
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0473-7733
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/40.2016.6.2
Opis bibliograficzny
Wpływ zasolenia piaskowca na rozwój grzybów pleśniowych = The influence of salting sandstone on the development of mould / Elżbieta Stanaszek-Tomal, Teresa Stryszewska // Ochrona przed Korozją = ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe piaskowiec, jony siarczanowe, jony chlorkowe, grzyby pleśniowe, nasiąkliwość, ChZT

sandstone, sulfate ions, chloride ions, moulds, absorbability of water, COD
Abstrakt
W artykule opisano wpływ łącznego działania dwóch środowisk agresywnych. Określono wpływ zawartości jonów siarczanowych lub chlorkowych na wzrost mikroorganizmów i ewentualny wpływ chemicznej ... więcej

This paper describes the effects of the combined action of two aggressive environments. The effect of sulphate or chloride ion content on the growth of microorganisms and possible effect of chemical and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12
Liczba arkuszy 0.24

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/