Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Anêlâk, A. M.; P'âskovskì, K.

Či možut' modifikovanì ceolìti buti al'ternativoû u procesah defosfotacìï?

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Can modified zeolites be an alternative in dephosphorization process?
Seria/Czasopismo Rinok Ìnstalâcìj
Numeracja No. 5 (89)
Data wydania 2004
Język ukraiński
Zakres stron 12-13
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1684-2251
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Či možut' modifikovanì ceolìti buti al'ternativoû u procesah defosfotacìï? = Can modified zeolites be an alternative in dephosphorization process? / A. M. Anêlâk, K. P'âskovskì // Rinok Ìnstalâcìj. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modyfikowane zeolity, defosfatacja, oczyszczanie ścieków
Abstrakt W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych z zastosowaniem zeolitów naturalnych modyfikowanych siarczanem żelaza (II) i wodorotlenkiem wapnia do defosfatacji ścieków komunalnych, w miejsce klasycznej chemicznej defosfatacji.

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/