Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Derkowski, Wit; Kreska, Mateusz

Odporność ogniowa stropów ze sprężonych płyt kanałowych z nadbetonem i bez

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Fire resistance of prestressed hollow core slabs with and without concrete topping
Tytuł źródła Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce : praca zbiorowa
Redaktor źródła Seruga, Andrzej
Współtwórca źródła Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2015
Język polski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Lądowa = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Civil Engineering
Seria główna Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Numer w serii głównej 511
ISSN serii głównej 0860-097X
Zakres stron 79-100
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 99-100
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Odporność ogniowa stropów ze sprężonych płyt kanałowych z nadbetonem i bez = Fire resistance of prestressed hollow core slabs with and without concrete topping / Wit Derkowski, Mateusz Kreska // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe HC, płyty kanałowe, strunobeton, ognioodporność, nadbeton

HC, hollow core slabs, pre-tensioned structures, fire resistance, topping

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/