Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaroń, Artur; Kuc, Adam; Wzorek, Zbigniew; Żurek, Zbigniew

Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Smectite sorbents designed for the removal of H2S from corrosive atmospheres
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja R. 59, Nr 5
Data wydania 2016
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 176-181
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 181
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0473-7733
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/40.2016.5.7
Opis bibliograficzny
Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych = Smectite sorbents designed for the removal of H2S from corrosive atmospheres / Artur Jaroń, Adam Kuc, Zbigniew Wzorek, Zbigniew ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe smectite sorbents, sintering, H2S

sorbent smektytowy, spiekanie, H2S
Abstrakt
Multilayered clay minerals have been widely studied as potential sorbents for the absorption of various gases including the aggressive ones that cause corrosion. In the present work smectite 2:1 (Krzeniów ... więcej

Wielowarstwowe minerały ilaste są szeroko badane jako potencjalne sorbenty do pochłaniania różnych gazów, w tym agresywnych gazów powodujących korozję. W niniejszej pracy smektyt 2:1 (złoże ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/