Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górska, Renata

Acollineation in the P-projection

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Slovenský Časopis pre Geometriu a Grafiku = Slovak Journal for Geometry and Graphics
Numeracja vol. 6, no 11
Data wydania 2009
Język angielski
Zakres stron 5-12
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 11-12
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1336-524X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Acollineation in the P-projection / Renata Górska // Slovenský Časopis pre Geometriu a Grafiku = Slovak Journal for Geometry and Graphics. – 2009, vol. 6, no 11, s. 5-12 : rys. – Bibliogr. 5 poz., Abstr. – ISSN 1336-524X

tematyka
Słowa kluczowe geometria rzutowa, przekształcenia

projektívna geometria, akolineácia, transformácie

projective geometry, acollineation, transformations
Abstrakt
Autorka sa v článku zaoberá vlastnosťami akolineárnej transformácie v prípade P-projekcie. V práci [3] je podrobne spracovaný špeciálny prípad transformácie pre rotačný paraboloid, zatiaľ ... więcej

In the paper the author discusses properties of an acollineary transformation for the case of P-projection. In the work [3] special case of transformation for a paraboloid of revolution has been discussed ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/