Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kisała, Dawid; Furtak, Kazimierz

The assessment of the slip influence on the deflection of the steel plate-concrete composite beams

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ocena wpływu poślizgu na ugięcie belek zespolonych typu stalowa blacha-beton
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 62, Iss. 2
Data wydania 2016
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 59-76
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 73
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., Summ. [pol.] s. 75-76
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1515/ace-2015-0065
Opis bibliograficzny
The assessment of the slip influence on the deflection of the steel plate-concrete composite beams / D. Kisała, K. Furtak // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2016, Vol. 62, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe composite beam, deflection, interface slip, steel plate-concrete composite structures

belka zespolona typu stalowa blacha-beton, konstrukcja zespolona, poślizg w płaszczyźnie zespolenia, ugięcia
Abstrakt
The aim ofthis paper is to present an assessment of the slip intluence on the detlection of the steel plate-concrete composite beams, which are a new type of a design concepl. The proposed method is based ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/