Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46618)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21076)
    Materiały konferencyjne (22973)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kącka, Agnieszka B.; Jasiński, Radomir A.

A density functional theory mechanistic study of thermal decomposition reactions of nitroethyl carboxylates: undermine of “pericyclic” insight

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Heteroatom Chemistry
Numeracja Vol. 27, Iss. 5
Data wydania 2016
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 279-289
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 289
Bibliografia (liczba pozycji) 36
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1098-1071
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/hc.21326
Opis bibliograficzny
A density functional theory mechanistic study of thermal decomposition reactions of nitroethyl carboxylates: undermine of “pericyclic” insight / Agnieszka B. Kącka, Radomir A. Jasiński // Heteroatom ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Thermal elimination, quantum chemical study, nitroalkenes
Abstrakt
Quantum chemical study of thermal decomposition reactions of model nitroethyl carboxylates were studied using various density functional theory levels. It was found that conversion esters into nitroalkenes ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 20
Impact Factor 1.221
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/