Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22910)
    Materiały konferencyjne (22164)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Larwa, Barbara; Teper, Mikołaj; Kupiec, Krzysztof

Horizontal ground heat exchangers – analytical solutions and numerical simulations

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Gruntowe wymienniki ciepła – rozwiązania analityczne i symulacje numeryczne
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 4
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-67
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 67
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.4467/2353737XCT.16.047.5309
Opis bibliograficzny
Horizontal ground heat exchangers – analytical solutions and numerical simulations = Gruntowe wymienniki ciepła – rozwiązania analityczne i symulacje numeryczne / Barbara Larwa, Mikołaj Teper, Krzysztof ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transient heat conduction, numerical simulations, ground heat exchangers

nieustalone przewodzenie ciepła, symulacje numeryczne, gruntowe wymien niki ciepła
Abstrakt
This paper concerns the basics of modelling ground heat exchangers. Several specific cases were described, for which computational dependencies and calculation results were presented. Models based on analytical ... więcej

Praca dotyczy podstaw modelowania gruntowych wymienników ciepła. Opisano kilka szcze gólnych przypadków, dla których przedstawiono zależności obliczeniowe oraz wyniki obli czeń. Rozważono zarówno ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/