Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22910)
    Materiały konferencyjne (22164)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwadera, Monika; Larwa, Barbara; Kupiec, Krzysztof

Modelling of heat conduction in the ground

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Modelowanie przewodzenia ciepła w gruncie
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 4
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 27-37
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 37
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.4467/2353737XCT.16.044.5306
Opis bibliograficzny
Modelling of heat conduction in the ground = Modelowanie przewodzenia ciepła w gruncie / Monika Gwadera, Barbara Larwa, Krzysztof Kupiec // Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe process modelling, transient heat conduction, renewable energy sources

modelowanie procesów, nieustalone przewodzenie ciepła, odnawialne źródła energii
Abstrakt
Simple cases of heat conduction in the ground are presented. Systems without interaction with the ground surface are considered. For heating or cooling of the ground by a flat slab, an analytical solution ... więcej

Przedstawiono proste przypadki przewodzenia ciepła w gruncie. Rozważono układy, w których nie występuje oddziaływanie z powierzchnią gruntu. Do ogrzewania lub chłodzenia gruntu przez dużą płaską ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/