Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof

Lotnicze ślady w Karpatach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Współtwórca Szczepańska, Małgorzata [fot.]
COTG PPK [fot.]
Seria/Czasopismo Gazeta Górska
Numeracja R. 24, nr 2 (94)
Data wydania 2016
Język polski
Zakres stron 16-19
Oznaczenie ilustracji fot.
ISSN 1231-7101
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny Lotnicze ślady w Karpatach / Krzysztof Wielgus ; zdjęcia: Małgorzata Szczepańska, COTG PPK // Gazeta Górska. – 2016, R. 24, nr 2 (94), s. 16-19 : fot. – ISSN 1231-7101

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz górski, turystyka górska, turystyka kulturowa, historia lotnictwa i aeronautyki

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/