Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nosal, Katarzyna ; Starowicz, Wiesław

Evaluation of influence of mobility management instruments implemented in separated areas of the city on the changes in modal split

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Transport = Archiwum Transportu
Numeracja Vol. 35, Iss. 3
Data wydania 2015
Język angielski
Zakres stron 41-52
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 51-52
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0866-9546
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.5604/08669546.1185186
Opis bibliograficzny
Evaluation of influence of mobility management instruments implemented in separated areas of the city on the changes in modal split / Katarzyna Nosal, Wiesław Starowicz // Archives of Transport = Archiwum ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mobility management, modal split, transport accessibility, fuzzy inference
Abstrakt
The article presents results of research aimed at construction of the model for evaluation of potential impact of mobility management instruments implemented in areas of high volume of work related trips. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/