Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Buczek, Piotr

Analiza wpływu budowy obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego i Wałcza na klimat akustyczny otoczenia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The analysis of the impact of bypasses construction in Nowe Miasto Lubawskie and Wałcz on acoustic environment of the area
Seria/Czasopismo Problemy Rozwoju Miast : kwartalnik naukowy Instytutu Rozwoju Miast
Numeracja R. 13, Z. 1
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-14
Oznaczenie ilustracji mapy, tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1733-2435
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza wpływu budowy obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego i Wałcza na klimat akustyczny otoczenia / Piotr Buczek // Problemy Rozwoju Miast : kwartalnik naukowy Instytutu Rozwoju Miast [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe klimat akustyczny, hałas drogowy, obwodnica, analiza wskaźnikowa

acoustic environment, road noise, bypass, ratio analysis
Abstrakt
W artykule przedstawiono porównanie oddziaływania akustycznego istniejącej drogi przez miasto Wariant I oraz sytuacji budowy obwodnicy Wariant II. Analizy oddziaływania akustycznego dokonano na podstawie ... więcej

This article shows the comparison of acoustic reaction of the existing road, which crosses the towns, called Variant I and the planned bypass called Variant II. The acoustic analysis was conducted on the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/