Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kożuch, Barbara

Wybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych przejazdami pociągów w zależności od prędkości i rodzaju taboru

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Selected results of vibrations measurements caused by trains runs depending on the speed and type of the rolling stock
Seria/Czasopismo Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Numeracja nr 8 (528)
Data wydania 2016
Język polski
Zakres stron 97-99
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 99
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0137-2971
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/33.2016.08.28
Opis bibliograficzny
Wybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych przejazdami pociągów w zależności od prędkości i rodzaju taboru = Selected results of vibrations measurements caused by trains runs depending on the speed ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Pendolino, pomiary drgań in situ, STFT
Abstrakt
W pracy przedstawia się wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu (składowa pionowa Z drgań pro-stopadła do osi toru) w przypowierzchniowej warstwie, w jednym z trzech poligonów pomiarowych. Drga-nia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 8
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 8
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/