Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudek, Mariusz; Kulpa, Tomasz

Modelowanie ruchu w obszarach turystycznych na przykładzie Kołobrzegu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Trip modelling in tourist areas on the example of Kołobrzeg
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 111
Data wydania 2016
Język polski
Zakres stron 55-64
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 64
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Uwagi Tyt. zeszytu na okładce: Metody badania procesów logistycznych i systemów transportowych
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Modelowanie ruchu w obszarach turystycznych na przykładzie Kołobrzegu / Mariusz Dudek, Tomasz Kulpa // Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska. – 2016, z. 111, s. 55-64 : tab., wykr. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ruch turystyczny, modelowanie podróży, badania ruchu

trip modelling, tourist areas, travel surveys
Abstrakt
W pierwszej części artykułu opisano charakterystykę ruchu turystycznego odnosząc się do jego najważniejszych cech oraz przedstawiając metody szacowania potencjału turystycznego analizowanego obszaru. ... więcej

In the paper characteristics of tourism activities was described, considering its main features and methods of tourism potential estimation. Next demography and tourism lodging places in Kołobrzeg and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Liczba arkuszy 0.69

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/