Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulpa, Tomasz; Kucharski, Rafał; Szarata, Andrzej

Budowa regionalnych modeli transportowych – założenia i dylematy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Regional travel model development – assumptions and dilemmas
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 111
Data wydania 2016
Język polski
Zakres stron 347-356
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 356
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Uwagi Tyt. zeszytu na okładce: Metody badania procesów logistycznych i systemów transportowych
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Budowa regionalnych modeli transportowych – założenia i dylematy / Tomasz Kulpa, Rafał Kucharski, Andrzej Szarata // Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska. – 2016, z. 111, s. 347-356 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modelowanie podróży, model popytu, regionalny model ruchu

trip modelling, demand model, regional travel model
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały doświadczenia Autorów dotyczące budowy regionalnych modeli podróży. W szczególności opisano poszczególne etapy tworzenia modelu popytu przedstawiając możliwe ... więcej

In the paper experiences gained by Authors during regional travel model development were presented. In particular individual steps of demand model was characterised, including possible approached and dilemmas. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Liczba arkuszy 0.71

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/