Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chodur, Janusz; Ostrowski, Krzysztof

Badania ukształtowania i sprawności skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Study of the characteristics and performance of signalised intersections
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja t. 33, z. 63, nr 1/2
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 169-184
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 182-184
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2300-8903
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.7862/rb.2016.73
Opis bibliograficzny
Badania ukształtowania i sprawności skrzyżowań z sygnalizacją świetlną / Janusz Chodur, Krzysztof Ostrowski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe skrzyżowanie z sygnalizacją, cechy skrzyżowania, sprawność skrzyżowania

signalised intersection, intersection characteristics, intersection efficiency
Abstrakt
Badania prowadzone na miejskich i zlokalizowanych poza terenem zabudowy skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wykazały specyfikę ukształtowania, obciążenia ruchem, w pewnym zakresie również ... więcej

A study of urban and rural signalised intersections revealed the specificity of their shape, saturation, and, to a certain extent, also of the control and functioning of urban and rural intersections. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/