Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuźniar, Krystyna; Tatara, Tadeusz

Drgania pochodzenia górniczego gruntu i fundamentu budynku w ocenie ich szkodliwości

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Mine-induced ground and building foundation vibrations for the evaluation of their harmfulness
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 94
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-14
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Drgania pochodzenia górniczego gruntu i fundamentu budynku w ocenie ich szkodliwości / Krystyna Kuźniar, Tadeusz Tatara // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe wstrząsy pochodzenia górniczego, drgania gruntu, drgania fundamentu, budynek mieszkalny, przekazywanie drgań gruntu, szkodliwość drgań, skala GSI

mining tremors, ground vibrations, building foundation vibrations, apartment building, transmission of ground vibrations, harmfulness of vibrations, GSI scale
Abstrakt
Mining tremors (which belong to so-called paraseismic sources of vibrations) are not subject to human control. They are random events with respect to their time, place and magnitude, as with earthquakes. ... więcej

Wstrząsy pochodzenia górniczego (zaliczane do tzw. parasejsmicznych źródeł drgań) nie są kontrolowane przez człowieka. Są zjawiskami losowymi z uwagi na czas, miejsce i intensywność, podobnie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/