Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bazarnik, Mirosława

Możliwości aplikacyjne techniki naziemnego skanowania laserowego 3D w rekultywacji terenów górniczych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Application possibilities terrestrial laser scanning 3D in the reclamation of mining areas
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 94
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 149-160
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 158-159
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Możliwości aplikacyjne techniki naziemnego skanowania laserowego 3D w rekultywacji terenów górniczych / Mirosława Bazarnik // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe rekultywacja terenów górniczych, skanowanie laserowe 3D

reclamation of mining, Terrestrial Laser Scanning 3D
Abstrakt
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój nowych technologii w zakresie tworzenia efektywnych systemów pozyskiwania danych o obiektach inżynierskich. Do rewolucyjnych rozwiązań należy system ... więcej

In recent years, the rapid development of new technologies in the creation of effective systems of collecting data for engineering objects has been observed. The terrestrial laser scanning 3D system - ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/