Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grela, Agnieszka; Łach, Michał; Bajda, Tomasz; Mikuła, Janusz

Alkaliczna aktywacja popiołów po spalaniu mułów węglowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Alkaline activation of fly ash from the combustion of coal slurry
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja nr 95
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 181-191
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 190-191
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Alkaliczna aktywacja popiołów po spalaniu mułów węglowych / Agnieszka Grela, Michał Łach, Tomasz Bajda, Janusz Mikuła // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe uboczne produkty spalania mułów węglowych, synteza zeolitów, SEM
Abstrakt
Niniejsza praca opisuje koncepcję wykorzystania popiołu ze spalania mułów węglowych do wytwarzania sorbentów i materiałów zeolitowych. Badany popiół aktywowany był roztworem wodorotlenku sodu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/