Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kadela, Marta; Gwóźdź-Lasoń, Monika; Dudko-Pawłowska, Iwona

Parametry geotechniczne wybranych odpadów kopalnianych i hutniczych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The use of mining and metallurgical waste with defined parameters on selected examples
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 94
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 229-242
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 241-242
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Parametry geotechniczne wybranych odpadów kopalnianych i hutniczych / Marta Kadela, Monika Gwóźdź-Lasoń, Iwona Dudko-Pawłowska // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpady kopalniane, odpady hutnicze, parametry geotechniczne

mining waste, metallurgical waste, geotechnical parameters
Abstrakt
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania technologiami ekologicznymi oraz produkcją niezużywającą źródła energii nieodnawialnej. Trend ten jest również obserwowany przy budowie ... więcej

In recent years there has been increased interest in environmental technologies and the production of wear -free non-renewable energy sources. This trend is also observed in the construction of new engineering ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/