Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, Wojciech

Charakterystyka terenu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Characteristics of construction site in terms of occupational safety
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja t. 33, z. 63, nr 1/1
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 165-172
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 171-172
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2300-8903
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.7862/rb.2016.19
Opis bibliograficzny
Charakterystyka terenu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy / Wojciech Drozd // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wypadek, przyczyny, pracownik, zachowanie

accident, causes, worker, behavior
Abstrakt
Elementy systemu „człowiek - teren budowy" stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa w realizacji robót. Badania i analizy wskazują na decydujące znaczenie ... więcej

Elements of the system “man - construction site” create the circumstances that favor the formation of security risks in the execution of works. Research and analysis show the crucial importance of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Zobacz też
Charakterystyka terenu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy
LXII Konferencja Naukowa, 2016 / Konferencje Krynickie - Referaty /
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/