Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka

Przemiany przestrzenne a wykorzystanie środków unijnych – na wybranych przykładach krakowskiego obszaru metropolitalnego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Spatial transformations and use of EU funds in selected examples of the Cracow metropolitan area
Seria/Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Numeracja Nr 18
Data wydania 2014
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 117-133
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 132
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1508-1117
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przemiany przestrzenne a wykorzystanie środków unijnych – na wybranych przykładach krakowskiego obszaru metropolitalnego / Agnieszka Wójtowicz-Wróbel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[640000] Architektura
Słowa kluczowe małe miasta, tożsamość miasta, Krakowski Obszar Metropolitalny, Unia Europejska, środki unijne

small towns, town identity, Cracow Metropolitan Area, European Union, EU funds
Abstrakt
W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ wykorzystania środków unijnych na przemiany przestrzenne miasteczek. Badaniami objęto trzy miasta (Lanckoronę, Słomniki i Alwernię), które wykazują ... więcej

This paper analyses the effect of using EU funds for spatial transformations of small cities. The research included three towns (Lanckorona, Słomniki and Alwernia) which feature different functional and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/