Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22202)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sienkiewicz, Anna; Czub, Piotr

Synthesis and mechanical properties of novel epoxy-polyurethane materials based on modified soybean oil

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Synteza i właściwości mechaniczne nowych epoksydowo-poliuretanowych materiałów na bazie modyfikowanego oleju sojowego
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Iss. 1-Ch
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 4
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 111-123
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 122-123
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.4467/2353737XCT.16.052.5314
Opis bibliograficzny
Synthesis and mechanical properties of novel epoxy-polyurethane materials based on modified soybean oil = Synteza i właściwości mechaniczne nowych epoksydowo-poliuretanowych materiałów na bazie modyfikowanego ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe bisphenol A, diisocyanates, epoxidized soybean oil, epoxy fusion process

bisfenol A, diizocyjaniany, epoksydowany olej sojowy, reakcje stapiania
Abstrakt
The paper presents the results of studies on the synthesis and mechanical properties of the fusion product of epoxidized soybean oil with bisphenol A, which are a part of the current research on environmentally ... więcej

W pracy przedstawiono wyniki badań nad syntezą i właściwościami mechanicznymi produktu stapiania epoksydowanego oleju sojowego z bisfenolem A, które wpisują się w nurt poszukiwań proekologicznych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/