Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22637)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żwirek, Paweł; Fiszer, Jakub

Revitalization of the 1970s within the 'Old Town' in Kraków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Rewitalizacja zabudowań z lat 70. XX wieku w obrębie Starego Miasta w Krakowie
Seria/Czasopismo Civil and Environmental Engineering Reports
Numeracja Vol. 19, Iss. 4
Data wydania 2015
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 141-148
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 147-148
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-8594
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.1515/ceer-2015-0060
Opis bibliograficzny
Revitalization of the 1970s within the 'Old Town' in Kraków / Paweł Żwirek, Jakub Fiszer // Civil and Environmental Engineering Reports [Dokument elektroniczny]. – 2015, Vol. 19, Iss. 4, s. 141-148 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe office building, revitalization, aluminium, perforation, ventilated facade, expanded metal mesh

budynek biurowy, rewitalizacja, aluminium, perforacja, elewacja wentylowana, siatka cięto-ciągniona
Abstrakt
The paper presents selected issues in the revitalization of the façades of buildings located in the historic ‘Old Town’ part of the city of Kraków. The subjects of the revitalization were the façades ... więcej

W pracy omówiono na przykładzie wybrane zagadnienia związane z rewitalizacją fasad budynków zlokalizowanych w obrębie zabytkowej zabudowy miejskiej. Przedmiotem rewitalizacji były fasady budynku ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/