Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wyczesany, Andrzej

Zastosowanie symulatora ChemCAD do modelowania osuszania n-butanolu poprzez destylację heteroazeotropową

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Application of the ChemCAD simulator for modeling of n-butanol dehydration via heterogeneous azeotropic distillation
Seria/Czasopismo Nafta - Gaz
Numeracja R. 72, nr 10
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 863-871
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 871
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0867-8871
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.18668/NG.2016.10.12
Opis bibliograficzny
Zastosowanie symulatora ChemCAD do modelowania osuszania n-butanolu poprzez destylację heteroazeotropową / Andrzej Wyczesany // Nafta - Gaz [Dokument elektroniczny]. – 2016, R. 72, nr 10, s. 863-871 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe osuszanie n-butanolu, destylacja heteroazeotropowa
Abstrakt
Przedstawiono symulacje osuszania n-butanolu poprzez destylację heteroazeotropową przy użyciu: toluenu, p-ksylenu, cykloheksanu i n-heksanu oraz bez użycia składnika trzeciego. Zastosowano do tego ... więcej

The paper presents the simulations of n-butanol dehydration via heterogeneous azeotropic distillation using: toluene, p-xylene, cyclohexane and n-hexane as well as without the use of entrainer. Calculations ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/