Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilecki, Zenon; Czarny, Rafał; Matuła, Rafał; Krawiec, Krzysztof; Harba, Paulina; Pilecka, Elżbieta; Barnaś, Maciej

Możliwości systemu Seismobile w przestrzennym zobrazowaniu sejsmicznym i georadarowym podłoża szlaków komunikacyjnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Capabilities of the Seismobile system in seismic and GPR spatial imaging of the basement of the transport routes
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Numeracja Nr 93
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 181-196
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 195
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2080-0819
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Możliwości systemu Seismobile w przestrzennym zobrazowaniu sejsmicznym i georadarowym podłoża szlaków komunikacyjnych / Zenon Pilecki, Rafał Czarny, Rafał Matuła, Krzysztof Krawiec, Paulina Harba, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[380900] Teoretyczne problemy pomiarów i budowy aparatury naukowo-badawczej
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe system Seismobile, profilowanie refrakcyjne 3D, profilowanie refleksyjne 3D, profilowanie MASW 3D, profilowanie georadarowe, podłoże szlaku komunikacyjnego

Seismobile system, 3D refraction profiling, 3D reflection profiling, 3D MASW profiling, GPR profiling, basement of transport route
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości przestrzennego zobrazowania sejsmicznego i georadarowego podłoża szlaków komunikacyjnych za pomocą nowatorskiego systemu Seismobile. Przedstawiono badania testowe ... więcej

This article presents the capabilities of the seismic and GPR spatial imaging using the innovative Seismobile system. The presented experimental surveys simulated the measurement of the Seismobile system, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/