Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Forczek-Brataniec, Urszula

Wizualny wymiar Twierdzy Zamość. Studium widokowe i jego rola w ochronie krajobrazu pofortecznego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy A visual dimension of Zamość Fortress. A visual study and its role in the protecton of the post-fortress landscape
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 43
Data wydania 2015
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 127-134
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 134
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0079-3450
Uwagi Błąd w tyt. ang.: A visual dimension of Zamość Fortress. A visual study and its role in the protecton of the post-fortress landscape, protecton zamiast protection
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Opis bibliograficzny
Wizualny wymiar Twierdzy Zamość. Studium widokowe i jego rola w ochronie krajobrazu pofortecznego = A visual dimension of Zamość Fortress. A visual study and its role in the protecton of the post-fortress ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geometria widzenia, ochrona krajobrazu, panorama, powiazania widokowe, studium widokowe

geometry of view, landscape protection, prospect, visual relations, visual study
Abstrakt
Twierdza w czasach budowy Zamościa powstawała w ścisłym związku z geometrią widzenia. Przejawiało si ę to zarówno w sferze utylitarnej jak i estetycznej, dotyczyło skali urbanistycznej jak również ... więcej

When Zamo ść was being built the Fortress was in a close connection with the geometry of view. This was re fl ected both in the utilitarian and aesthetic sphere and concerned the urban scale as well ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/