Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad

Badania geosyntetyków z wykorzystaniem metody Digital Image Correlation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Research on geosynthetics using Digital Image Correlation method
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja t. 33, z. 63, nr 1/2
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 63-74
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 73-74
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2300-8903
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.7862/rb.2016.61
Opis bibliograficzny
Badania geosyntetyków z wykorzystaniem metody Digital Image Correlation / Jarosław Górszczyk, Konrad Malicki // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geosyntetyki, cyfrowa korelacja obrazu, badania wytrzymałościowe

geosynthetic, Digital Image Correlation, strength tests
Abstrakt
Dokładne wyznaczenie odkształceń i naprężeń w poddanych obciążeniom materiałach geosyntetycznych stanowi istotne zagadnienie zarówno z punktu widzenia naukowego jak i praktycznego. Materiały ... więcej

The exact determination of stresses and strains occurring in loaded geosynthetic materials is an important issue both from the scientific point of view as well as practical one. Geosynthetic materials ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/