Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jarosz, Mikołaj; Kłosak, Andrzej

Nowa norma dotycząca akustyki wnętrz

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Inżynier Budownictwa
Numeracja 6 (140)
Data wydania 2016
Język polski
Zakres stron 92-98
Oznaczenie ilustracji fot., tab.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 1732-3428
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny Nowa norma dotycząca akustyki wnętrz / Mikołaj Jarosz, Andrzej Kłosak // Inżynier Budownictwa. – 2016, 6 (140), s. 92-98 : fot., tab. – Streszcz. pol. – ISSN 1732-3428

tematyka
Słowa kluczowe akustyka wnętz, czas pogłosu, zrozumiałość mowy
Abstrakt Artykuł opisuje wymagania nowej normy akustycznej, której autorzy byli współtwórcami.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/