Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kącka, Agnieszka; Jasiński, Radomir

DFT study of the decomposition reactions of nitroethyl benzoates catalyzed by the 1,3-dimethylimidazolium cation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Current Chemistry Letters
Numeracja Vol. 6, Iss. 1
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 15-22
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 20-22
Bibliografia (liczba pozycji) 48
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1927-730X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5267/j.ccl.2016.11.001
Opis bibliograficzny
DFT study of the decomposition reactions of nitroethyl benzoates catalyzed by the 1,3-dimethylimidazolium cation / Agnieszka Kącka, Radomir Jasiński // Current Chemistry Letters [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe thermal elimination, quantum chemical study, nitroalkenes
Abstrakt DFT calculations indicate that the decomposition reaction of nitroethyl benzoates in the presence of 1,3-dimethylimidazolium cation takes place much faster than in the case of the non-catalyzed process. Additionally, our calculations suggest one-step polar mechanism of title reactions.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 10
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/