Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kudłacik, Sonia; Drabczyk, Anna; Bialik-Wąs, Katarzyna; Tyliszczak, Bożena

Wpływ ilości fotoinicjatora na właściwości i strukturę matrycy hydrożelowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Effect of the photoinitiator amount on properties and structure of the hydrogel matrix
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja Nr 2/2
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 627-636
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 635-636
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1732-5587
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.14597/infraeco.2016.2.2.045
Opis bibliograficzny
Wpływ ilości fotoinicjatora na właściwości i strukturę matrycy hydrożelowej = Effect of the photoinitiator amount on properties and structure of the hydrogel matrix / Sonia Kudłacik, Anna Drabczyk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrożele, fotopolimeryzacja, chitozan, fotoinicjator, absorpcja, stopień usieciowania

hydrogels, photopolymerization, chitosan, photoinitiator, adsorption, degree of crosslinking
Abstrakt
W pracy przedstawiono syntezę materiałów hydrożelowych metodą fotopolimeryzacji. Zsyntezowano szereg materiałów różniących się zawartością fotoinicjatora oraz przeprowadzono badanie zdolności ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 10
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 10

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/