Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton; Żakowska, Lidia

Contribution of solvents from road marking paints to tropospheric ozone formation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wkład rozpuszczalników z farb drogowych do tworzenia się ozonu troposferycznego
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 15, 1
Data wydania 2016
Język angielski
Zakres stron 7-18
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Contribution of solvents from road marking paints to tropospheric ozone formation / Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich, Lidia Żakowska // Budownictwo i Architektura. – 2016, Vol. 15, 1, s. 7-18 : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe road marking, waterborne paint, solventborne paint, tropospheric ozone, VOC, road safety, MIR, environmental protection
Abstrakt
Solventborne road marking paints are meaningful sources of Volatile Organic Compounds (VOCs), which under solar irradiation affect formation of tropospheric ozone, a significant pulmonary irritant and ... więcej

Rozpuszczalnikowe farby do poziomego znakowania dróg są znaczącym źródłem lotnych związków organicznych (Volatile Organic Compounds, VOC). VOC ulegając rozkładowi pod wpływem promieniowania ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/