Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudek, Mariusz; Richter, Matthias

Zachowania transportowe mieszkańców dużego miasta w zakresie ruchu rekreacyjnego na przykładzie Krakowa

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Transportation behavior the citizens of big city in case of recreational traffic for example Cracow
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 111
Data wydania 2016
Język polski
Zakres stron 65-74
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 74
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Uwagi Tyt. zeszytu na okładce: Metody badania procesów logistycznych i systemów transportowych
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zachowania transportowe mieszkańców dużego miasta w zakresie ruchu rekreacyjnego na przykładzie Krakowa / Mariusz Dudek, Matthias Richter // Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kompleksowe badania ruchu, ruch rekreacyjny, zachowania transportowe

comprehensive transport studies, recreation travel, transportation behavior
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia znaczenie ruchu rekreacyjnego w ruchu miejskim, które w ostatnich latach coraz bardziej rośnie. Przedstawione zostały czynniki wpływające zarówno na jego powstawanie, ... więcej

In that paper shows the importance of recreational traffic in citywide motion which in recent years was increasingly growing. It would be presented on both factors affecting its formation including the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/