Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radziszewska-Zielina, Elżbieta

The application of multi-criteria analysis in the evaluation of partering relations and the selection of a construction company for the purposes of cooperation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Zastosowanie analizy wielokryterialnej w ocenie relacji partnerskich i wyborze przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 62, Iss. 2
Data wydania 2016
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 167-182
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 179-180
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1515/ace-2015-0072
Opis bibliograficzny
The application of multi-criteria analysis in the evaluation of partering relations and the selection of a construction company for the purposes of cooperation / E. Radziszewska-Zielina // Archives of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe construction company, multi-criteria analysis, partnering relations

przedsiębiorstwo budowlane, analiza wielokryterialna, relacje partnerskie
Abstrakt
The influence that general contractors and subcontractors have on the operation of a company is immense. Keeping this in mind, the authors have decided to develop and algorithm based on the analysis of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 15
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/