Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Böhm, Aleksander

Ochrona krajobrazu – czyli co chronimy i dlaczego. Spojrzenie historyczne i próba syntezy sytuacji w Polsce

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Protecting the landscape – what we protect and why. A look at history and an attempt to describe the current situation in Poland
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 42
Data wydania 2014
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 159-181
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, tab.
Bibliografia (na str.) 181
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Ochrona krajobrazu – czyli co chronimy i dlaczego. Spojrzenie historyczne i próba syntezy sytuacji w Polsce = Protecting the landscape – what we protect and why. A look at history and an attempt to ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[640000] Architektura
Słowa kluczowe krajobraz, dziedzictwo, piękno, prawo, anarchia

landscape, heritage, beauty, law, anarchy
Abstrakt
Ustawy o planowaniu przestrzennym z lat 1994 i 2003 zniosły obowiązek sporządzania planów miejscowych, więc 3/4 terytorium Polski zabudowywane jest bez planu. Zastępują go ułomne i korupcjogenne ... więcej

The spatial planning acts of 1994 and 2003 abolished the requirement to develop regulation and zoning plans, which means that three quarters of Poland is now left without one. They have been replaced by ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 1
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Liczba arkuszy 1.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/