Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaca, Stanisław; Kieć, Mariusz

Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Assessment of pedestrian safety at pedestrian crossings based on vehicles speeds
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja t. 33, z. 63, nr 1/2
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 201-208
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 208
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2300-8903
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.7862/rb.2016.76
Opis bibliograficzny
Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach / Stanisław Gaca, Mariusz Kieć // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bezpieczeństwo ruchu, pieszy, przejście dla pieszych, prędkość, pośrednia miara bezpieczeństwa

road safety, pedestrian, pedestrian crossings, speed, surrogate safety measure
Abstrakt
W analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego coraz większą rolę odgrywają po-średnie miary bezpieczeństwa, w tym prędkość pojazdów. W nawiązaniu do tego trendu badań autorzy przedstawili koncepcję ... więcej

In road safety analyses, surrogate safety measures, including speed of vehicles, play an in-creasingly important role. In relation to this trend, the authors presented the concept of model for indirectly ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Zobacz też
Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach
LXII Konferencja Naukowa, 2016 / Konferencje Krynickie - Referaty /
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/