Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22665)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga

Problematyka opomiarowania dostawy wody w budynkach wielorodzinnych na tle przyczyn rozbieżności bilansu zużyciu wody

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Water supply measurements in multi-family buldings and discrepancies in a water balance
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 48
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 28-34
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 34
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Uwagi W tyt. pol. błąd zużyciu wody zamiast zużycia
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.12912/23920629/63271
Opis bibliograficzny
Problematyka opomiarowania dostawy wody w budynkach wielorodzinnych na tle przyczyn rozbieżności bilansu zużyciu wody / Tomasz Cichoń, Jadwiga Królikowska // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wodomierz, rozliczenie dostawy wody, różnica bilansowa

water meter, charges for water, balance difference
Abstrakt
Wprowadzenie na szeroką skalę do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych stało się przyczyną bardzo częstych problemów z niedoborami, z którymi borykają się zarządcy nieruchomości ... więcej

A large-scale implementation of individual water meters in water charging systems has created problems with a water shortage that have to be settled between real estate managers and water and sewage utilities. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/