Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz

Współczesne Wieże Barcelony i ich rola w kompozycji hybrydowej struktury urbanistycznej metropolii

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Contemporary towers of Barcelona and their role in the composition of the metropolis' hybrid urban structure
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 44
Data wydania 2016
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 243-266
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 265-266
Bibliografia (liczba pozycji) 36
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Współczesne Wieże Barcelony i ich rola w kompozycji hybrydowej struktury urbanistycznej metropolii = Contemporary towers of Barcelona and their role in the composition of the metropolis' hybrid urban ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budynki wysokościowe, miasto historyczne, kompozycja urbanistyczna, hybrydowa struktura urbanistyczna, sylweta miasta

high-rise buildings, historic city, urban composition, hybrid urban structure, city skyline
Abstrakt
Metropolia Barcelońska należy do pierwszej dziesiątki aglomeracji miejskich Europy. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze – położenie pomiędzy morzem, a równolegle do niego przebiegającymi, ... więcej

The metropolis of Barcelona is one of the first ten Europe’s urban agglomerations. The geographic and natural conditions of the city – located in the area between the sea and the forested mountain ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/