Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50015)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czarna, Magdalena; Ortyl, Joanna

Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Synthesis of derivatives of hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one using microwave-assisted and conventional heating methods
Seria/Czasopismo Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market
Numeracja t. 69, nr 5
Data wydania 2015
Język angielski
Zakres stron 297-306
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 301, 305-306
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang. s. 322
ISSN 0009-2886
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego / Magdalena Czarna, Joanna Ortyl // Chemik : nauka – technika – rynek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pochodne hydroksykumaryny, kumaryna, promieniowanie mikrofalowe, fluorescencja

hydroxycoumarin derivatives, coumarin, microwave radiation, fluorescence
Abstrakt
W wyniku przeprowadzonych eksperymentów w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego, otrzymano szereg pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran- 2-onu o wysokim stopniu ... więcej

As a result of the conducted experiments under microwave radiation and under conditions of conventional heating, a number of high-purity derivatives of hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one were obtained. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 8
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online (pol.)  
w wersji elektronicznej online (ang.)  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/