Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Raclavský, Konstantin

1H and 13C NMR analysis of poly(succinimide) prepared by microwave-enhanced polycondensation of L-Aspartic Acid

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymer Analysis and Characterization : IJPAC
Numeracja Vol. 20, Iss. 8
Data wydania 2015
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 714-723
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 722-723
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1563-5341
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/1023666X.2016.1081134
Opis bibliograficzny
1H and 13C NMR analysis of poly(succinimide) prepared by microwave-enhanced polycondensation of L-Aspartic Acid / Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, Konstantin Raclavský // International Journal of Polymer ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe microwave irradiation, polyimides, structure-property relations
Abstrakt
Poly(succinimide) (PSI) is a polymer of aspartic acid with interesting properties and numerous possible uses. Application areas include agriculture, cleaning agents, metallurgy, the building industry, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 20
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 25
Impact Factor 1.515
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/