Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49520)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22694)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Niemczewska-Wójcik, Magdalena; Piekoszewski, Witold

The surface topography of a metallic femoral head and its influence on the wear mechanism of a polymeric acetabulum

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Civil and Mechanical Engineering
Numeracja Vol. 17, Iss. 2
Data wydania 2017
Data udostępnienia on-line 2016-11-25
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 307-317
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 316-317
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2083-3318
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.acme.2016.10.010
Opis bibliograficzny
The surface topography of a metallic femoral head and its influence on the wear mechanism of a polymeric acetabulum / Magdalena Niemczewska-Wójcik, Witold Piekoszewski // Archives of Civil and Mechanical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hip joint prosthesis, measurement techniques, surface topography, tribological studies, wear mechanisms
Abstrakt
The wear mechanisms of friction components depend on conditions of articulation, material properties and surface topography of the co-acting parts. Therefore, it is important to examine these determinants ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 30
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 30
Impact Factor 2.763
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/