Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22665)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna

Ocena skuteczności oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Zabajce

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The assesment of the efficency and stability of work sewage treatment plant in Zabajka
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 47
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 123-130
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 129-130
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Uwagi Błąd w tyt. ang. "efficency" zamiast "efficiency"
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/62856
Opis bibliograficzny
Ocena skuteczności oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Zabajce / Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski, Anna Młyńska // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ścieki, oczyszczalnia ścieków, skuteczność pracy, stabilność pracy

sewage, sewage treatment plant, efficiency of work, stability of work
Abstrakt
W pracy dokonano oceny skuteczności oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków w Zabajce na podstawie wyników pomiarów fizyko-chemicznych próbek ścieków surowych i oczyszczonych odnotowanych ... więcej

In the article the assessment of the efficiency and stability of work sewage treatment plant in Zabajka was performed based on the results of the physico-chemical measurements raw sewage and treated sewage ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/